Gebelik Döneminde Yaşanan “Anne Ölümü”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tanımlamaya göre “Gebelik süresinden bağımsız bir şekilde gebelik tarafından olumsuz yönde etkilenen bir neden yada bu durumun tedavisine bağlı olarak gebelik sırasında ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün de görülen kadın ölümleri anne ölümü” olarak tanımlanmıştır.

Tüm dünyadaki anne ölüm nedenlerinin görülme sıklığı şu şekildedir:
Kanama %25
Dolaylı nedenler (kalp sağlığı vs.) %20
Enfeksiyon %15
Uygunsuz kürtaj %13
Gebelik toksemisi %12
Doğum komplikasyonu %8
Diğer nedenler (emboli, dış gebelik) %7

Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın yürüttüğü hastanelerdeki anne ölümlerini araştıran bir çalışma sonucunda Türkiyede’ki anne ölüm hızı 100.000 canlı doğum için 49.2 olarak bulunmuştur. Ancak bu çalışma Türkiye genelini yansıtmamaktadır. 1990 yılında DSÖ’nün yürüttüğü bir çalışmada ise Türkiye’deki anne ölüm hızı binde 130 bulunmuştur. Kuzey amerika’da 100.000 de 12 dir.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yılda yaklaşık 2 milyon gebelik gerçekleşmekte, bunların 465.000 i gebelik sürecinde hiçbir tıbbi bakım anlamı.
Kaynak Siteye Teşekkürler.7gunsaglik.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...